Filosofie kandidatexamen, huvudområde företagsekonomi

7992

Ekonomprogrammet - Högskolan i Halmstad

Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, 15 hp Kursens mål. Målet med kursen är att deltagaren ska nå fördjupad teoretisk och vetenskaplig kunskap inom ett utvalt område, samt utveckla sådana färdigheter som fordras för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. – uppfylla de preciserade krav som högskolan ställer. Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) Kandidatexamen fordrar: – att av de 90 högskolepoängen inom huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng vara på fördjupningsnivå C och innehålla det självständiga arbetet om minst 15 högskolepoäng, Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen. För filosofie kandidatexamen, huvudområde företagsekonomi krävs, utöver obligatoriska kurser enligt kurskravslista, minst 30 högskolepoäng i andra ämnen.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

  1. Prata svenska cafe
  2. Undervattenssprangning

heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. För ämnesfördjupning finansiering krävs även 15 hp statistik och 15 hp i finansiering. Kandidatexamen Här i vänsterspalten finner du information om krav för olika examina med Företagsekonomi eller med Reklam och PR som huvudämne Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler. För en kandidatexamen i huvudområdet Företagsekonomi ska de 90 hp i företagsekonomi vara från våra kurser i kurspaketen: Företagsekonomi I, II och III eller motsvara dessa så pass mycket att de kan tillgodoräknas mot våra kurser. Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp För Ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi krävs.

Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, 15 hp Kursens mål. Målet med kursen är att deltagaren ska nå fördjupad teoretisk och vetenskaplig kunskap inom ett utvalt område, samt utveckla sådana färdigheter som fordras för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete.

Civilekonom - information om lön, arbetsmarknad, utbildning

Skriftligt - enligt akademiska krav på språk, form och innehåll. EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI 15hp Kursen ges under hela termin 6 nära integrerat till fördjupningskurserna, gemensam metodböcker4-6 EXC504 Examensarbete i Företagsekonomi Kandidatexamen Skriftliga inlämningar individuellt eller i par. Planerings-mitt-gransknings- och Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Ekonomi, Grundnivå Högskole- och Kandidatexamen etc i

För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen är en svensk akademisk examen på grundnivå.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Vid. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Ekonomie kandidatexamen utfärdas endast inom företagsekonomi. Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15  Jag står även bl.a som 16:e reserv till Södertörns Företagsekonomi Du frågar också vad de flesta arbetsgivare söker och vilka krav som finns  Fråga om vilka krav en ansökan om examen skulle prövas mot. och erbjöds en ekonomie kandidatexamen, huvudområde: företagsekonomi.
Vad ar hog och lagkonjunktur

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi krävs dessutom: - minst 30 hp nationalekonomi. - minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt. Max 30 hp i kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad … Kandidatexamen i företagsekonomi. Med den här varianten får du fördjupning inom företagsekonomi. Termin 5 (HT) Fristående kurspaket i företagsekonomi, ämnesfördjupning 30 hp. Termin 6 (VT) Det finns flera inriktningar.

För att nå en gymnasieexamen så ställs vissa krav på godkända resultat för dina studier. Nedan kan du läsa  respondenterna har utöver examen i ekonomi tagit ut en examen i ett annat ställs krav på avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. För magisterexamen ska  Totalt minst 180 poäng varav minst 135 poäng inom ekonomi och inte bara krav på den som ska skriva examen utan även på byråerna. (specialiseringsexamen för CGR-revisorer) och revision inom offentlig förvaltning och ekonomi (specialiseringsexamen för OFGR-revisorer). Mer information om  av K Eriksson · 2009 — krav arbetsgivarna kommer att ställa på oss ekonomer när vi tagit vår examen, om vi genom programmet i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. Idrottsrörelsen och dess organisationer står inför nya krav och utmaningar.
Fn rollspel lerums gymnasium

Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital medieproduktion (inr) Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F), minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F), För ekonomie kandidatexamen ska huvudområdet utgöras av företagsekonomi eller nationalekonomi. För den som har företagsekonomi som huvudområde krävs minst 30 hp 1 För de krav som gäller för Högskoleexamen (120 hp) samt för Magisterexamen (avancerad nivå) hänvisas till Med företagsekonomi som huvudområde Magisterexamen, 60 hp – generella bestämmelser För magisterexamen krävs kursfordringar om 60 högskolepoäng (hp) varav minst 30 hp måste avse avancerade kurser inom huvudområdet inklusive ett examensarbete (uppsats) om 15 hp. Speciella krav om kurser eller dylikt kan finnas beroende på huvudområde. Välkommen till våra utbildningssidor! Här finns information om alla utbildningar vid Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School. Här hittar du också all information som du behöver när du studerar vid institutionen. Studera hos oss.

Nationalekonomi. Statistik. Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen.
Kaizen solutionsKandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universitet

Våra utbildningar. För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi krävs dessutom: - minst 30 hp nationalekonomi. - minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt. Max 30 hp i kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad … Kandidatexamen i företagsekonomi. Med den här varianten får du fördjupning inom företagsekonomi. Termin 5 (HT) Fristående kurspaket i företagsekonomi, ämnesfördjupning 30 hp. Termin 6 (VT) Det finns flera inriktningar.


Karin ihre bergkvist

Examen - Umeå universitet

EKONOMIE KANDIDATEXAMEN.