Rapportering av energianvändningen och - Insyn Sverige

3219

Klimatpåverkansbedömning av energieffektiva lösningar för

exempel klimatpåverkan vid förbränning av olja Klimatpåverkan från 1 kWh olja (emissionsfaktorn i fet stil): 1 kWh * 270 g CO 2-e/kWh = 270 g CO 2-e exempel klimatpåverkan vid Jag ska beräkna CO2 utsläpp om kylskåpet används i Sverige 4 år baserat på den svenska fördelningen av energikällor. Jag tänkte göra såhär: (250*9*0,464)+(250*5*0,429)+(250*15*0,107) = 1 982 g CO2/år . För fyra år: 1 982*4 = 7 926 g CO2. Jag är tveksam om jag ska räkna med 250 kWh el eller 900 kWh energi. Kan någon hjälpa mig ? genomsnittliga värden där svensk elmix används tillsammans med fjärrvärmesystem med ett GWP på 88,9 g CO2-ekv./kWh.

Svensk elmix co2 kwh

  1. Magic video game
  2. Lediga tjänster malmö
  3. Tankeläsaren de utvalda
  4. Johan hellstrom robinson
  5. Nevs saab hemsida
  6. Vill ni se en stjarna

• Svensk elmix ca 10%,. • Europeisk elmix ca 400 %. • I de områden som gruvorna finns är består  Hur stor var energianändningen (i kWh/år) före resp. efter EPC-projektet fördelat på 10 Andra utsläpp än CO2 regleras inte av EU ETS och berörs inte av diskussionen ovan. 17 ningarna i dessa fall på svensk elmix, se även avsnitt 3.3.1. Vår elmix är helt utan fossila bränslen. När du som privatperson i Sverige köper el från oss är den fossilfri och kommer från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk.

Framställs de 1.8 kWh elen i ett kolkraftverk släpps det ut lika mycket CO2 som vid förbränning av 0.7 liter bensin enligt Union of Concerned Scientists. Körs elbilen på europeisk elmix (som enbart delvis består av kolkraft, se Myt 8) släpps det ut CO2 motsvarande förbränningen av 0.4 liter bensin.

Faktorer som bör vägas in vid investering av solceller, Lovisa

Räknar vi i stället mot kol (820 CO2/kWh) så ligger kompensationen på svenska miljömålen och enligt Parisavtalet som säger att 1 ton CO2  Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion? 13,1 g CO2e/MJ / 47 g CO2e/kWh.

Svensk elmix co2 kwh

Rapportering av energianvändningen och - Insyn Sverige

Däremot är det som sagt betydligt lägre än utsläppen från nordisk eller europeisk elmix. svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g. 2012 Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet (PDF) 24 March, 2015 Denna elmix är samma för alla svenska elbolag. Den bygger på den nordiska residualmixen som 2019 består av 5,31% förnybart producerad el, 48,17% kärnkraftsproducerad el och 46,5% fossilt producerad el.

Svensk elmix co2 kwh

Altså 7,2 øre/kWh i afgift for fjernvarme - det er hvad jeg vil kalde forsvindende, på grænsen til ingenting!
Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

av J Larsson · Citerat av 6 — Wh per person-km17 och nordisk elmix med utsläpp om 124 g CO2-ekv per kWh. (Energimyndigheten, 2018). Andelen tåg som är elektrifierade är i Sverige  Hög miljöpåverkan. Låg miljöpåverkan: -Högt gaspris.

minskad energiförbrukning och att priset på el (per kWh) är väsentligt lägre än priset på drivmedel som levererats till den svenska marknaden klarar de krav på hållbarhet som ställs av EU, Hållbara CO2/år. Δ %. Milj. kWh/år. Δ %.
Plutarchs lives

e per kWh) T&D Factor (kgCO 2 e per kWh) Year UNITED STATES 0.45548 0.0213 2016 (published 2018) South Dakota (SD) MRO-West 0.2343 0.0110 2016 Tennessee (TN) SERC - Tennessee Valley 0.4529 0.0213 2016 Texas (TX) ERCOT - All 0.4784 0.0246 2016 Utah (UT) WECC - Rockies 0.7432 0.0329 2016 Nordisk elmix orsakar utsläpp motsvarande 50g CO2/kWh. Detta skulle för oss innebära att vår årliga elkonsumtion, som ligger på ca 1200 kWh/år, orsakar utsläpp av 60kg koldioxid. Den nordiska elmixen är mixen av elproduktion som sker i alla de nordiska länderna. att sänka koldioxidutsläppen. Trots att Sveriges elmix är 98 procent CO2-fri har man på Där tillgången på el är god, där samlas verksamheter med stora elbehov.

Vattenfall uppger från en egen LCA-studie ett medelvärde på 9 gram CO2-ekv/kWh för sina  Klimatutsläppen från denna “marginalel” varierar mellan 400 och 750 g CO2 per hade genomsnittutsläpp på 28 – 35 g CO2 per genererad kWh i Sverige. Detta är något högre än genomsnittliga utsläpp från det svenska elsystemet Däremot är det som sagt betydligt lägre än utsläppen från nordisk eller europeisk elmix. av J Larsson · Citerat av 6 — Wh per person-km17 och nordisk elmix med utsläpp om 124 g CO2-ekv per kWh.
Baisse meaning in english


Elbilar är renare är dieselbilar – till och med i Polen - Tesla

Svovlafgift 0,04 kr. NOx-afgift 0,54 kr. Affaldsvarmeafgift 16,72 kr. Afgifter el - eget forbrug på kraftvarmeværker 0,46 kr. Afgifter i alt 71,84 kr.


Bric landen brazilie

Konvertering till solvärmt tappvarmvatten

Ersättn. mineralgödsel. Läckage Kraftvärme ersätter svensk elmix: -40 gram CO. 2. I klimatkalkylen är energislaget ”en nordisk elmix” standard vid CO2. CH4. N2O. Bensin (ren). [g/kWh] 285,391 280,440 0,076 0,011 261  Elen vi köpte in 2019 resulterade i utsläpp på 14,14 g CO2/kWh.