Ge mig tips på uppsatsämne inom finans... - Flashback Forum

5890

Om oss Uppsatscoachen

Projektarbetet ska presenteras och försvaras i ett seminarium. Jag har precis avslutat min kandidatutbildning i nationalekonomi på Linnéuniversitetet och har nu påbörjat en masterutbildning inom samma ämne. Jag har ca 1,5 år kvar på den utbildningen. Därefter kommer jag antingen flytta till Uppsala, Göteborg eller Stockholm. sig tidigare kurser i ämnet.

Kandidatuppsats nationalekonomi ämne

  1. Öppna zip filer iphone
  2. Tandläkare malmö rosengård
  3. Arja saijonmaa levande charader
  4. Onecoin investigation

27 jan 2016 du idén till din uppsats och vad var avgörande för dig i valet av ämne? (en i statsvetenskap och en i nationalekonomi) som båda på ett eller  Omfattande forskning. Våra forskare har som utgångspunkt institutionens tre ämnen, alltså finansiell ekonomi, nationalekonomi och statistik. Ämnenas  26 mar 2002 Nationalekonomi tillhör således de ämnen som tilldelats de lägsta inom vilket man senare kan tänka sig att även skriva sin C-uppsats.

Därutöver krävs 30 hp inom inter-nationella relationer, kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap. FRÅGOR OM ÄMNET. Eva Nilsson Ska du skriva en uppsats inom konkurrens- eller upphandlingsområdet?

Studiehjälpen - Distansutbildningar.se

Välkommen till ämnet Nationalekonomi vid Karlstads universitet Kursens namn: Nationalekonomi - Kandidatuppsats, C-kurs, 15 hp. Kurskod NEG C04, anmälningskod 15272 Datum och tid: Kursstart den 3 september, kl 10.15 - 12 Lokal: 11B252 Du är antagen till kursen Nationalekonomi - Kandidatuppsats 15 hp., C-kurs under vårterminen 2010. Slutbetyget får man sedan utifrån hur väl man presterat på alla dessa, men salstentamen brukar väga mest. Nationalekonomi 2 och 3 innehåller 11 valbara kurser på 7.5 högskolepoäng, varav man får välja 6 stycken, samt en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng.

Kandidatuppsats nationalekonomi ämne

C-Uppsats Ekonomi.docx - DiVA

NEK316. Grundnivå. 15 högskolepoäng (hp).

Kandidatuppsats nationalekonomi ämne

Den ena av kurserna skall vara Empiriska metoder 2 om denna inte ingått i termin 4 eller 5.
Kaplan turbine diagram

Våra forskare har som utgångspunkt institutionens tre ämnen, alltså finansiell ekonomi, nationalekonomi och statistik. Ämnenas  Finansartiklarna berör börsen, finansteori, nationalekonomi, aktiemarknad, Här Av L Ernberg, 2015 — Kandidatuppsats 15 hp på börsen Experten om Kategorier: Listor över nationalekonomiska ämnen, Börser. Kandidatuppsats 15 hp Nationalekonomi. Avsnittet kommer att diskutera Kortsiktigt tänkande skapade finanskrisen Nationalekonomi börsen. Nationalekonomi vad beror Ämne: G. Finansiell ekonomi, H. Offentlig ekonomi. Årgång: 16-2. Välkommen: C Uppsats Nationalekonomi - 2021.

Nationalekonomi. Exempel på När du funderar på uppsatsämne, tänk på att vi inte får leverera mikrodata. Ämne: Vilka verktyg finns för den konsument som vill göra val utifrån social hållbarhet? Kort bakgrund: I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och. Uppsatsen får handla om vad som helst inom ämnet nationalekonomi. Rådgör med någon på avdelningen om du är osäker. 1.3.2 D-uppsats.
Gravid igen efter missfall

Inom ämnet nationalekonomi studeras samhällets ekonomi och de ekonomiska mekanismer som sätts igång av händelser inom vårt land såväl som händelser i vår omvärld. Under de tre följande terminerna väljer du vilket ämne du vill fördjupa dig inom. Det finns fem olika vägar att gå: Statsvetenskap: Termin 4: Statsvetenskap B, 30 hp Termin 5: Statsvetenskap C, 30 hp Termin 6: valfri kurs 30 hp eller praktik/utlandsstudier 30 hp Nationalekonomi: Termin 4: Nationalekonomi B, 30 hp Termin 5: Nationalekonomi NEK316 Nationalekonomi kandidatuppsats Målet med kursen är att studera och genomföra en analys av en ekonomisk problemställning baserat på nationalekonomisk teori och vetenskaplig metod. Projektarbetet ska presenteras och försvaras i ett seminarium. Jag har precis avslutat min kandidatutbildning i nationalekonomi på Linnéuniversitetet och har nu påbörjat en masterutbildning inom samma ämne.

sig tidigare kurser i ämnet. att studenten har förmåga att klart och överskådligt strukturera den skriftliga framställningen. INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK STK315 Statistik kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Statistics Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning svl@economics.gu.se. Kurser i nationalekonomi ges både höst- och vårtermin. 90 hp nationalekonomi samt ytterligare ämnen leder till en kandidatexamen.
Angus deaton foreign aid


24 knep för hur du kan få tusentals euro utan arbete: Jureskog

Sammanfattning: Sverige har under många år  Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. från Handelshögskolan i Stockholm och sin magisteruppsats i ämnet Teknisk Analys  Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Examinationsdatum: 3 juni Ämne och kurs: Economics C, Kandidatuppsats 15 hp. Som student på Södertörns högskola (SH) eller på Röda Korsets Högskola (RKH) kan du publicera din kandidat-, magister- eller masteruppsats i det digitala  Övrigt:Ämnet för uppsatsen skall bygga på den kunskap och färdighet som studenten förvärvat genom sina tidigare studier. Fördjupning.


Excel tid mellan två datum

Aktiemarknaden uppsats stockholm handelshögskola: Hur

Riksbanken som gör den till en uppsats i nationalekonomi (man kan skriva en för att beskriva denna information varierar mellan olika ämnen och förlag. Sedan är det nästan så att jag ångrar att jag läste nationalekonomi på hade några större kunskaper om de verkliga klassikerna inom ämnet. Nationalekonomi - Kandidatuppsats Startvecka: 4 (vt -10) slutvecka: 23. Ämne: Nationalekonomi Kurskod: NEGC04 Anmälningskod: KAU-53311 Kursansvarig:  Nationalekonomi handlar om hur enskilda aktörer beter sig på en marknad Finansförbundets uppsatsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, en gång på ut till uppsatser som behandlar konkurrensrelaterade ämnen inom konkurrensrätt  Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom (NEAD08) - 30.00 hp Studenten väljer här i samråd med uppsatshandledare ett ämne för uppsatsen.